Google+ ARTIMED NZOZ Sp.Z o.o. Przychodnia Internistyczno Specjalistyczna Medycyna Pracy w Kielcach

Rejestracja ogólna:

telefon 41 367 17 00

 pn. - pt. 7:00 - 19:30

 

Lekarz rodzinny:

telefon 41 367 17 00

 pn. - pt. 7:30 - 18:00

 

Usługi prywatne:

telefon 41 301 42 10

 pn. - pt. 7:00 - 20:00

 

Rejestracja
Rejestracja on-line on-line

przyjazna przychodnia certyfikat iso 9001 Świętokrzyska Nagroda Jakości Najlepsza Przychodnia
pl eng
Poradnia reumatologiczna Poradnia reumatologii dziecięcej Poradnia urologiczna Poradnia uzależnienia i współuzależnienia Poradnia wad postawy Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia żywieniowo-dietetyczna Punkt pobrań Poradnia logopedyczna Zakład rehabilitacji Ośrodek rehabilitacji dziennej Pracownia RTG Poradnia medycyny pracy Zabiegi kriochirurgiczne Pracownia USG Pracownia gastroskopii E-recepta Rejestracja online E-deklaracja deklaracja online Lekarze Endoskopia Gastorskopia Gastroenterologia Usługi medyczne prywatne ITMEDICAL.EU
E-Deklaracja              E-Rejestracja              E-Recepta              E-Ankieta              E-Kontakt
Informacja dla pacjentów - transport medyczny
Uprzejmie informujemy, że przychodnia Artimed samodzielnie realizuje usługi z zakresu transportu sanitarnego w POZ. Transport dla pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia przyjazd na wizytę innymi ¶rodkami lokomocji, można umówić w rejestracji po okazaniu zlecenia wypisanego przez naszego lekarza.

 

Zapis do przychodni on-line

Deklaracja wyboru:

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej / położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 

Uwaga! Dokonuj±c wyboru nie ma obowi±zku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy ¶wiadczeń u tego samego ¶wiadczeniodawcy. Może dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje. Wybór dotyczy imiennie osób udzielaj±cych ¶wiadczeń (tzn. lekarza, pielęgniarki, położnej) u ¶wiadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie ¶wiadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż administratorem danych jest ARTIMED NZOZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 4B, 25-017 Kielce. Przedmiotowe dane przetwarzane są celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do tre¶ci swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osoby dla której dokonywany jest wybór (¶wiadczeniobiorcy):
Deklaracja wyboru LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Deklaracja wyboru PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Deklaracja wyboru POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wybór oddziału:

O¶wiadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte w deklaracji s± zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz zobowi±zuję się do niezwłocznego informowania ¶wiadczeniodawcy o zmianie tych danych.
O¶wiadczam, że zostałem/am poinformowany o tym, że moje dane osobowe zbierane przez ¦więtokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib± w Kielcach s± przetwarzane w celach wynikaj±cych z art. 188 ustawy o ¶wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ¶rodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z póĽn. zm.), a także o obowi±zku ich podania, prawie wgl±du do tych danych i wnoszenia poprawek oraz o tym, że dane te będ± udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.


TAGI
artimed, kontakt, poradnia, lekarz, zdrowie, przychodnia, apteka, zakład opieki zdrowotnej, rentgen, zabiegi, zapisy, ortopeda, praca, pomoc, leczenie, ogłoszenia, archiwum, newsletter, o firmie, paderewskiego, narodowy fundusz zdrowia
Kontakt z nami
Chcesz się z nami spotkać? Nie możesz znaleĽć interesuj±cych Cię informacji na stronie? Skontaktuj się z nami.

znak  Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
znak  Klauzula informacyjna
ico Artimed NZOZ
ul. Paderewskiego 4B
25-017 Kielce
ico Tel: 41 367 17 00
ico E-mail: artimed@artimed.pl
ico www: https://artimed.pl
Inspektor Danych Osobowych Mariusz Sarnecki
ico E-mail: iod@artimed.pl
Znajdziesz nas na:

facebook   youtube  
      znak  Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych     znak  Klauzula informacyjna w zwi±zku ze świadczeniem usług medycznych (art. 13 RODO)
Usługi medyczne na NFZ Lekarz rodzinny Lekarz POZ Badania endoskopia Badania echokardiograf badanie echokardiografia Badania endoskop Osocze bogato płytkowe Regeneris Kriochirurgia Zabiegi kriochirurgiczne Laboratorium Badania laboratoryjne MR CT Lekarz rodzinny Lekarz rodzinny Poradnia alergologiczna Poradnia alergologii dziecięcej Poradnia chirurgiczna Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Poradnia dermatologiczna Poradnia endokrynologiczna Poradnia ginekologiczno-położnicza Poradnia kardiologiczna Poradnia leczenia bólu Poradnia lekarza rodzinnego Poradnia metaboliczna Poradnia nefrologiczna Poradnia neurochirurgiczna Poradnia neurolologiczna Poradnia okulistyczna Poradnia otolaryngologiczna Poradnia preluksacyjna Poradnia proktologiczna Poradnia rehabilitacyjna Endoskopia Gastorskopia Gastroenterologia ITMEDICAL.EU
Copyright 2016 www.artimed.pl wszystkie prawa zastrzeżone. Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-06 Statystyki www